The Pyramids of Giza as a combinatorial system
logo Český rozvid
linka

CO BYLO HLAVNÍM ÚČELEM EGYPTSKÝCH PYRAMID V GÍZE?
KOMBINATORICKY SLOŽIT OKO BOHA HÓRA!
DOKÁŽETE TO TAKÉ? ZAHRAJTE SI HRU GIZA64.SWF!

Nahoře vidíme video ukázku flashové hry GIZA64.SWF, která demonstruje kombinatorický systém egyptských pyramid.

Tuto aplikaci je možné stáhnout zde: DOWNLOAD APLIKACE GIZA64.SWF

Společnost Adobe však ukončila podporu Flash playeru, proto je možné tento soubor přehrát v bezplatné náhradě, přehrávači RUFFLE. Použijte prosím desktopovou verzi přehrávače. Soubor se musí jmenovat GIZA64.SWF (resp. GIZA.SWF).

Stáhněte si starší verzi aplikace: DOWNLOAD GIZA.SWF

Stáhněte si prezentaci "Tajemství sfingy: Pyramidy v Gíze jako kombinatorický systém" ve formátu PDF

Autorské dílo "Tajemství sfingy: Pyramidy jako kombinatorický systém" je právně chráněno certifikátem o uložení autorských děl vydaným v Praze dne
19. 7. 2023 advokátní kanceláří artpatent, www.artpatent.eu
¨

WHAT WAS THE MAIN PURPOSE OF THE PYRAMIDS OF GIZA?
COMBINATORIALLY ASSEMBLE THE EYE OF THE GOD HORUS!
WILL YOU BE ABLE TO DO IT TOO? PLAY THE GAME GIZA64.SWF!

Above we see a video demonstration of the flash game GIZA64.SWF, which demonstrates the combinatorial system of the Egyptian pyramids.

Download this application: DOWNLOAD GIZA64.SWF APPLICATION

Adobe has discontinued Flash player support, so it is possible to play this file in a free software RUFFLE. Please use the desktop version of the player. File must be named GIZA64.SWF (resp. GIZA.SWF).

Download an older version of application: DOWNLOAD GIZA.SWF

Download the presentation (in English) "The Secret of the Sphinx: The Pyramids of Giza as a Combinatorial System" in PDF format.

The author's work "The Secret of the Sphinx: The Pyramids as a combinatorial system" is legally protected by a certificate of copyright registration issued in Prague on 19/07/2023 by the artpatent law office, www.artpatent.eu
¨
¨
Vysvětlení hypotézy

Další zdroje

Vánoční hudba pyramidové oktávy
Článek v časopisu Regenerace 12/2022

Překvapivá zjištění o pyramidách v Gíze
Článek na webu !Argument, 1. října 2023

¨
Other Resources

Vánoční hudba pyramidové oktávy
(Christmas Music of Pyramid Octava), Regenerace 12/2022, CZ

Překvapivá zjištění o pyramidách v Gíze
(Surprising discovery about Pyramids of Giza), !Argument, October 2023, CZ

Surprising discovery about Pyramids of Giza
!Argument, October 2023, ENGLISH translation
¨
linka

Kontakt: MICHALCERNY.MEDIA(AT)SEZNAM.CZ

© 2023 MICHAL ČERNÝ